“Brussels Airport moet alle groeikansen krijgen”

Het overlegcomité bereikte gisteren geen akkoord over de geluidsnormen rond de nationale luchthaven. Open Vld Kamerlid Tim Vandenput riep de regeringen van dit land op om de discussie op een hoger niveau te tillen. “We hebben nood aan een gedragen toekomstvisie voor onze luchthaven. Die is van onschatbare economische waarde.”

Al jaren wordt er gediscussieerd over de geluidsnormen rond de luchthaven, tolerantiemarges, een vliegwet enzovoort. Het Brussels gewest wil zijn tolerantiemarges voor de geluidsoverlast schrappen, waarop de Vlaamse regering een belangenconflict inriep. Het overlegcomité met de verschillende regeringen kwam deze week niet tot een oplossing.

Jobs voor Vlaanderen, Wallonië én Brussel

Volgens Tim Vandenput gaat de discussie echter breder dan de geluidsnormen. “Het gaat hier over de toekomst van onze nationale luchthaven. Het gaat over de toekomst van de tweede economische groeipool van België. De luchthaven die 2% van ons bbp oplevert, die 3,2 miljard toegevoegde waarde geeft. De luchthaven die direct en indirect 60.000 mensen werk geeft uit Vlaanderen, Wallonië én Brussel.”

Het liberale Kamerlid vroeg zich af of iedereen dat wel beseft wanneer er wordt geruzied over geluidsnormen. Een keuze dringt zich op, zei hij. “Cargovliegtuigen laten Brussel nu al links liggen, vliegmaatschappijen zoeken alternatieven, reizigers wijken uit naar Amsterdam en Parijs. Het is vijf voor twaalf. We moeten keuzes maken. Willen we Brussels Airport ondersteunen in haar groeiplannen of dwarsbomen? Willen we een internationale of regionale luchthaven? Willen we extra jobs of jobverlies? Voor mijn partij is die keuze evident: we moeten onze luchthaven alle kansen geven.”

Totaalvisie voor de luchthaven

Vandenput hekelde de houding van sommige politieke partijen in Brussel. “Ze blokkeren een oplossing omwille van hun oppositierol. Maar die verrottingsstrategie is onverantwoord. De politiek moet oplossingen bieden in het algemeen belang. Als we niet opletten, hebben we straks geen vliegwet of geluidsnormen meer nodig, omdat het laatste vliegtuig de luchthaven zal verlaten hebben. Dat mogen we nooit laten gebeuren.”

Het liberale Kamerlid vroeg aan de premier wanneer hij een nieuw overlegcomité bijeenroept om de situatie te deblokkeren. Dit zal plaats vinden op 20 februari. Vandenput stelde ook voor om alle regeringen samen met de luchthaven rond de tafel te brengen. “Het is duidelijk dat we nood hebben aan een totaalvisie voor de luchthaven die door iedereen wordt gedragen. Alleen zo kunnen we de welvaart, groei en jobs van de luchthaven, Brussel, de rand en heel het land verzekeren.”