België en Nederland gaan samen luchtruim bewaken

Er wordt een nieuwe stap gezet in de militaire samenwerking tussen de Europese landen. Op zee werken België en Nederland al veel langer samen. Ons land wil nog dit jaar samen met Nederland het luchtruim bewaken. Een akkoord daarover zou binnenkort officieel worden ondertekend. Tim Vandenput stelde tijdens de Commissie Landsverdediging enkele vragen aan de Minister.

“Deze samenwerking is niet enkel budgettair interessant”, zegt Tim Vandenput, “maar gaat om stappen in een steeds grotere Europese militaire samenwerking die bovendien efficiënter met de middelen moet omspringen”.

Vandenput: Wat is de houding van ons land in de gesprekken met Nederland over het samen beschermen van onze beide luchtruimen. Hoe groot zou een mogelijke besparing kunnen zijn?

Minister: “Ik kan confirmeren dat er constructieve gesprekken zijn met Nederland om de samenwerking zoals bepaald in de letter of intent te formaliseren. De VRT heeft daar een datum op gekleefd. Ik kan zeggen dat de gesprekken constructief zijn. Er zijn nog wat technische details af te werken, maar ik denk dat de samenwerking op vrij korte termijn kan worden geformaliseerd, als ik mij zo mag uitdrukken. Ik wil mij echter niet vastpinnen op een datum. Binnen afzienbare tijd zouden de gesprekken echter kunnen worden afgerond.”

“De budgettaire besparing, waar iedereen graag naar uitkijkt, is vooral van operationele aard, aangezien middelen worden vrijgemaakt. Vandaag is het immers zo dat op een geringe afstand – op de wereldkaart bekeken – twee maal twee vliegtuigen 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 klaar staan. Dat zou een besparing betekenen, maar die is op dit ogenblik nog niet becijferd. Ook wat de kosten betreft, moeten uiteraard afspraken worden gemaakt. Er zijn andere voorbeelden, zoals de marine, waaruit blijkt dat men dat soort verrekeningen meestal met gesloten beurs probeert te doen.”

“Het nieuw met Nederland te ondertekenen verdrag, waar wij voor een gezamenlijke bewaking van de twee luchtruimen kiezen en Nederland toestemming geven om boven België in actie te komen en omgekeerd, is van een heel andere orde, maar het heeft ook implicaties voor het bilateraal akkoord dat we met Frankrijk hebben. In die zin wordt onderzocht hoe dat kan worden uitgebreid. Ook Luxemburg heeft gevraagd om toe te treden tot dat verdrag, maar daarover later meer.”

Vandenput: Een meer concrete vraag over de huidige F-16 vliegtuigen. Wordt ook nagedacht, naast het beschermen van het luchtruim, over samen het onderhoud van de bestaande vliegtuigen in de toekomst te doen?

Minister: “U weet dat we met de marine een schoolvoorbeeld hebben en dat we ook andere zaken exploreren. Eind deze maand gaan we naar Nederland om te kijken waar we dieper kunnen gaan. De bewaking van het luchtruim wordt daar zeker aangekaart, maar er kunnen ook andere punten worden aangehaald.”

“Wat de onderhoudskosten betreft, is er een samenwerking met Nederland voor het onderhoud van de F-16 op punctuele wijze, dus niet structureel. Doordat de onderhoudsdiensten van de F-16’s samenhangen met de basis waar ze gelegerd zijn, is een gezamenlijk onderhoud vandaag niet mogelijk.”

“Voor de NH90 bestaat er wel een samenwerking met Nederland om sommige onderdelen uit te wisselen. We hebben het hier alleen over de NH90 in de maritieme versie, die België en ook Nederland hebben, maar die, naar mij werd meegedeeld, van betere makelij is.”