“Als kind droomde ik er van om piloot te worden”

“Zelfs op deze derde werkdag als burgemeester, moet ik het nog gewoon worden dat iedereen me met Dag burgemeester begroet. Dat is echt vreemd”, geeft de 35-jarige Tim Vandenput toe. Op de eerste dagen van de nieuwe legislatuur zat hij nog wat onwennig op de plaats in het kasteel-gemeentehuis waar Vic Laureys dertig jaar aan een stuk mensen ontving en dossiers instudeerde.

Toen het VLD-bestuur mij vroeg om de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te trekken, ambieerde ik meteen de burgemeestersjerp”, zegt Tim Vandenput. Hij stamt uit een politieke familie. Dat begon al met grootvader Marcel Vandenput die tot over zijn oren in het Hoeilaartse sociale leven en in de politiek zat. Vader André was van ’94 tot ’00 gemeenteraadslid en van ’00 tot ’06 was hij OCMW-raadslid.

,,Grootvader was trouwens ook een van de beheerders van de wijncoöperatieve Serco. Ik heb in en rond de Sercogebouwen een groot deel van mijn kinderjaren doorgebracht. Honderden bussen toeristen bezochten in die jaren de Druivenstreek en de wijnkelders van Serco. Grootvader begeleidde hen als gids en ik mocht mee. Zo ben ik als elf- of twaalfjarige knaap beginnen te gidsen. Een leuke tijd was dat”.

Tafeltennis

Tim is nooit weggeweest uit het sociale leven. Eerst was hij bij de Chiro, daarna bij de scouts. Hij zat jaren in de speelpleinenwerking en in 1989 was hij een van de oprichters van het jeugdhuis Phobos. De nieuwe burgemeester is op zoek naar een gezond evenwicht tussen zijn taak als burgemeester en zijn privéleven. Tafeltennissen bij de club van de plaatselijke VTB-VAB- afdeling is een van zijn passies. Vandenput is ondervoorzitter van de club.

Het toeval wil dat zowel de Hoeilaartse oppositie als de meerderheid vertegenwoordigd zijn in het clubbestuur. Voorzitter Paul Van Loo is CD&V- er en schepen en coalitiepartner Jean-Pierre Maeyens (PW) is er penningmeester.

,,Fietsen en lopen doe ik ook heel regelmatig. In deze mooie Druivenstreek en in het Zoniënwoud dat een groot deel van onze gemeente overheerst, vind je de mooiste wandel- en fietspaden. Voorts hou ik van schaken. Dat kan je een beetje met de politiek vergelijken. Daar moet je ook een strategie voorop zetten en uitwerken, waarmee je de tegenstrever te vlug af bent”.

Totaaloplossingen

De Hoeilaartse burgemeester heeft nog een voltijdse baan bij Alcatel-Lucent en dat wil hij zo houden. ,,Als kind droomde ik er van om vliegtuigpiloot te worden. Ik heb een studierichting gezocht die daarmee overeen kwam en zo ben ik industriëel ingenieur vliegtuigmechanica geworden. Maar ik heb nog nooit in een cockpit gezeten. Allerlei omstandigheden hebben me in de richting van de informatica gestuurd. Ik heb vier of vijf jaar bij Shell gewerkt en nu zit ik in de sales-afdeling van Lucent, dat onlangs door Alcatel werd overgenomen. We verkopen totaaloplossingen aan bedrijven.”

De Hoeilaartse VLD komt uit een diep dal. Daarom koos het vernieuwde bestuur jaren geleden al resoluut voor verjonging. Zo werd Tim Vandenput aangetrokken om op de lijst te staan. Samen met andere VLD-jongeren werd hij gemeenteraadslid.

,,Mijn werkgever en mijn job maken het mogelijk dat ik grotendeels zelf kan bepalen wanneer ik voor het bedrijf werk. Dat kan trouwens ook van thuis uit, zodat ik overdag vaak wel wat tijd kan vrijmaken om naar het gemeentehuis te komen. Ik zal moeten proberen om zoveel mogelijk vergaderingen naar ‘s avonds op te schuiven”, zegt de kersverse burgemeester.

,,Ik ben trouwens ook niet van plan om alles naar me toe te trekken. Ik heb slechts vier mandaten. Dat zijn financiën en begroting, politie en veiligheid, burgerlijke stand en personeel. Voorts zit ik in de beheerraad van de huisvestingsmaatschappij en in het politiecollege van de politiezone Druivenstreek. Daardoor is het burgemeesterschap geen voltijdse job. Ik wil trouwens ook wat tijd vrijhouden voor mijn privéleven”.

Spanningen

,,Voor deze gemeente wil ik een moderne manager zijn die op een stevige administratie kan rekenen en die er zeker van kan zijn dat zijn schepenen zelfstandig hun job naar behoren vervullen. Ik heb trouwens gemerkt dat ze daar al volop mee bezig zijn. Enkel als er spanningen of problemen zijn, is het mijn taak om op te treden. Natuurlijk moet de burgemeester de gang van zaken regelmatig opvolgen, evalueren en dingen bijsturen. Als het erop aan komt, wil ik vergissingen of tekortkomingen op een positieve manier met de betrokkenen of verantwoordelijken uitpraten.”

,,Hoeilaart heeft een rijk verenigingsleven met heel wat activiteiten. Daar wil ik me regelmatig laten zien, omdat je op die manier heel goed kan luisteren naar wat er bij de mensen leeft. Over de partij- en alle andere grenzen heen, ben ik de burgemeester van alle doenders , die elk met hun kleine of grote problemen hun zeg moeten hebben”.

Hoeilaart zit, samen met Overijse, Huldenberg, Tervuren en Bertem in een VIS, een vereniging voor intergemeentelijke samenwerking. Over de toekomst van die VIS wil Tim Vandenput zich voorlopig niet uitspreken. ,,De komende maanden en jaren zullen uitwijzen of die vereniging al dan niet goed werkt. Als dat niet het geval is, moeten we er geen tijd meer in steken en moeten we ze opdoeken. Als blijkt dat de samenwerking vruchten afwerpt, moet ze gestimuleerd en uitgebouwd worden”, besluit Tim Vandenput.

Bron: De Standaard, Willy Fluyt.