“Aantal inbraken in Hoeilaart daalt met 50%”

In de gemeente Hoeilaart zijn in 2013 zo’n 105 diefstallen vastgesteld in woningen. Extra maatregelen werden toen door de politiezone genomen. “Dit werpt hun vruchten af. De dalende trend wordt bevestigd door de cijfers van 2016. Het aantal inbraken daalde met meer dan de helft” vertelt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld).

De voorbije jaren werd gekozen om extra initiatieven te nemen om het aantal inbraken in de politiezone Druivenstreek te verminderen. “Denk hierbij aan de investering in camera’s met nummerplaatherkenning (ANPR) en de initiatieven met het Buurt Informatienetwerk (BIN)” licht Vandenput toe.

Dievenbendes ontmaskerd

De ANPR-camera’s hebben recent geleid tot de ontmaskering van drie verschillende dievenbendes. Die worden gelinkt aan een heleboel diefstallen in de regio. “Dankzij deze camera’s werden in Hoeilaart een tiental inbraakdossiers gelinkt aan mogelijke daders” verduidelijkt Vandenput. “Ook het aantal gerechtelijke aanhoudingen steeg met 60% in 2016. Een duidelijk teken dat dit netwerk ook echt werkt!”

“We hebben altijd gezegd dat niet één oplossing bestaat maar wel een combinatie van verschillende acties, ook het BIN. Ik ben blij dat ook hun werk zich vertaalt in een daling van inbraken op het terrein” vertelt Vandenput.

Hier waakt whatsapp

Het Buurtinformatienetwerk (BIN) werkt inderdaad actief mee aan het voorkomen van criminaliteit. De uitwisseling van informatie tussen de politie en buurtbewoners zorgt voor meer sociale controle, het vergroot het veiligheidsgevoel en stimuleert het meldingsgedrag. “Vanuit het BIN groeide ook de wil om de moderne technologie te omarmen en deze in te zetten voor de gemeenschap” vertelt Caroline Teugels (Open Vld) als lid van het BIN. Binnen een besloten WhatsApp groep kunnen inwoners en politie vlot informatie met elkaar uitwisselen over verdachte situaties in de buurt.

Infoavond Buurtinformatie Netwerk

Er wordt een infoavond georganiseerd rond het gebruik van deze nieuwe tool om de strijd tegen diefstallen en criminaliteit verder aan te gaan. Dit is een initiatief van de gemeente Hoeilaart, het Buurtinformatienetwerk en de politiezone Druivenstreek.

De infoavond gaat door op 19 januari 2017 om 20u in zaal Bakenbos van het GC Felix Sohie. “Het blijft één van de vuistregels: horen, zien en melden van verdachte zaken aan de politie. Het Buurt Informatienetwerk (BIN) is hierin een heel nuttig instrument”, besluit Teugels.