9 Ministers van Volksgezondheid is klassiek voorbeeld van ‘splitsingsfetisj’.

De peiling van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws toont aan dat 86% de 9 volksgezondheidsministers nutteloos vindt en dat 6 op 10 Belgen het departement graag terug naar het federale niveau zien gaan. “Een goede zaak”, vindt Tim Vandenput (Open Vld). “Na 5 jaar vloeken in de kerk wordt het draagvlak voor herfederaliseren steeds groter, zowel in het parlement als bij de bevolking”.

Herfederaliseren is eindelijk bespreekbaar

Tot voor kort was er voor ons land maar een oplossing: splitsen. Daar is eindelijk verandering in gekomen, vindt ook Kamerlid Tim Vandenput. “Toen ik 5 jaar geleden mijn eerste stappen in het parlement zette, was er een groot omerta rond herfederaliseren. Ik was de enige in het halfrond die er openlijk vooruitkwam, wat totaal niet overeenstemde met wat ik in de Dorpstraat of in de Kerkstraat hoorde. Je krijgt op straat niet meer uitgelegd dat wij 9 ministers voor Volksgezondheid hebben of 4 ministers van leefmilieu die er jaren voor nodig hebben om een klimaatakkoord te sluiten. Dat nu een meerderheid van de bevolking en zelfs 7 op de 10 kiezers van N-VA en Vlaams Belang voor het herfederaliseren van de gezondheidszorg pleitten, stemt mij zeer tevreden en toont aan dat het splitsingsargument uitgerangeerd is, stelt Vandenput.

Eenheid van commando om crisissen daadkrachtig aan te pakken

De splitsing van bevoegdheden zorgt ervoor dat departementen op verschillende niveaus worden georganiseerd. Terwijl het federale niveau bevoegd is voor het crisisbeheer inzake volksgezondheid is het regionale niveau bevoegd voor preventie. Dit zijn communicerende vaten die op elkaar afgestemd moeten worden. Om die afstemming tot stand te brengen, worden er interfederale overlegmomenten georganiseerd om tot een eenduidig beleid te komen. “Dit is puur tijdverlies”, volgens Kamerlid Vandenput. “De crisis heeft duidelijk aangetoond dat snel handelen cruciaal is. De complexe bevoegdheidsverdeling heeft dit alleen maar moeilijker gemaakt. Er is geen enkel voordeel bij nog meer overhevelen van bevoegdheden. Elke inwoner van dit land verdient dezelfde zorg, of die nu in Oostende of in Aarlen woont. 80% van de bevoegdheden inzake volksgezondheid zit federaal. Die 20% dat bij de gewesten zit, moet terugkomen. Zo maken we komaf met die 9 verschillende ministers die de burger een pak geld kosten” stelt Vandenput.

Nieuwe fundamenten leggen voor een efficiënt België

Vandenput stelt dan ook dat een staatsvereenvoudiging noodzakelijk is. “De 6 staatshervormingen sinds 1970 waren steeds eenrichtingsverkeer. Het Belgische huis werd stapsgewijs afgebroken tot er enkel nog koterijen overbleven. Onze overheid is te groot en kost veel te veel geld. Een staatsvereenvoudiging is de oplossing om de burger waar voor haar geld te geven. Bij de opstart van mijn Plan BE 5 jaar geleden, stond een eenvoudig, efficiënt en goedkoop België centraal. Die invalshoek van efficiëntie is essentieel. Terwijl de Vlaams nationalisten alleen maar meer bevoegdheden willen gebaseerd op symbool-argumenten, pleit ik voor minder bevoegdheden, minder ministers en minder parlementen voor heel het land. Die oproep krijgt nu steeds meer weerklank binnen het parlement en de samenleving. Dat doet deugd. Nu moeten we doorzetten!”, sluit Tim Vandenput af.