8 redenen om op Eva De Bleeker te stemmen

Eva kan alvast rekenen op de steun van Maggie en mezelf. Ook op die van u?

Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we minstens 25% van alle kiezers kunnen overtuigen om achter de ideeën van onze liberale partij te staan. Om dit te realiseren hebben we iemand als Eva De Bleeker nodig in het partijbestuur. Dit zijn de redenen waarom:

1. Eerst en vooral omdat die 12 à 13% voor haar echt niet oké is
De laatste jaren hebben we een enorme inspanning geleverd om een positief alternatief te bieden voor de verzuring in ons land. Ook het feit dat we in de Vlaamse, Brusselse en federale regering zitten, is een goede zaak. Meer nog, we zijn zelfs opnieuw in staat om boven ons electoraal gewicht te boksen. Tegelijkertijd, lijkt het erop dat er een gevoel heerst dat “die 12 à 13% uiteindelijk nog wel ok is”. Dit is wel degelijk niet ok!

2. En omdat Eva wil investeren in lokale afdelingen
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 moeten we investeren in groei vanuit de basis. We moeten dit niet alleen zeggen, maar ook echt doen. Op vele plaatsen heeft Open Vld een heel aantal kiezers verloren. Militanten blijven lokaal strijden voor elke stem door zich dag in dag uit hard in te zetten voor hun gemeente. We mogen hier terecht trots op zijn en hier verder op bouwen.

3. … wat ze wil realiseren met een actieplan Horizon 2018
Veel leden ervaren dat wat er lokaal leeft, te weinig gehoord wordt door de partijtop. Het nieuwe partijbestuur dient zo snel mogelijk een actieplan horizon 2018 uit te werken. Een actieplan op basis van specifieke noden, online enquêtes of voorstellen van de leden en met bijzondere aandacht voor afdelingen die het echt moeilijk hebben.

4. En natuurlijk: duidelijke liberale standpunten
Het is nodig dat het partijbestuur duidelijke liberale standpunten inneemt en er op toekijkt dat onze politici die ook gezamenlijk uitdragen. De nadruk ligt daarbij uiteraard op thema’s die liberalen nauw aan het hart liggen: individuele vrijheid, vooruitgang en kansen creëren.

5. … ook over niet klassieke onderwerpen
Ook over andere thema’s die hoog op de politieke agenda staan, dient de partij een duidelijk standpunt in te nemen: hoe tekenen wij een liberaal energie en klimaatbeleid uit waarbij we realisme en duurzaamheid verzoenen – over de gewestgrenzen heen? Wat is de liberale visie op het woonbeleid rond sociale woningen, zijn sociale huisvestingsmaatschappijen de meest efficiënte organisaties om dit te organiseren en wat zijn de voorwaarden voor de toewijzing en het verblijf? … om maar twee van de vele thema’s te noemen.

6. Omwille van haar lokale achtergrond als schepen
Ze weet hoe ‘het leven zoals het is in de lokale afdeling’ in elkaar zit. Ze is lid sinds 1992, is gemeenteraadslid sinds 2007 en al 3 jaar schepen in Hoeilaart, waar we de absolute meerderheid hebben gehaald.

7. Niet te vergeten: ze weet wat stemmen halen betekent
Door haar deelname aan heel wat congressen en twee keer kandidaat te zijn tijdens verkiezingen over heel Vlaanderen heeft ze bovendien een goed contact met veel leden en afdelingen. In 2010 haalde ze van op de 19de plaats van de Senaatslijst zo’n 15.000 stemmen en in 2014 kon ze rekenen op de steun van 33.969 kiezers van op de 4de plaats van de Europese lijst.

8. En dan zwijgen we nog over haar professionele ervaring en energie
Op professioneel vlak is ze, volledig onafhankelijk van de partij, betrokken bij het beleid om de Europese economie concurrentiëler te maken, internationale handel te bevorderen en een eengemaakt Europees energie- en klimaatbeleid te ontwikkelen. Als u haar nog niet kent, spreek haar zeker aan en u zal zien wat we met haar energieke persoonlijkheid bedoelen. ☺

Schermafbeelding 2016-03-14 om 14.46.28