“3603 boetes voor rechts inhalen, 2079 voor kleven op het linker- of middenvak.”

Uit een bevraging van het Vias Institute blijkt dat de chauffeurs die op het linker- of middenvak op de snelweg blijven kleven, de grootste ergernis zijn in het verkeer. Open Vld Kamerlid Tim Vandenput vroeg de cijfers op over het aantal beboetingen voor rechts inhalen en kleven op het linker en -middenvak. Hij pleit voor een verduidelijking van de wegcode.

We kennen ze allemaal: de chauffeurs die consequent op het midden- of linkervak blijven rijden op de snelweg. Uit een bevraging van het Vias Institute, het vroegere Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid, blijkt dat dit fenomeen het meest ergernis opwekt bij de Belgische chauffeurs.

“Niet verwonderlijk”, meent Tim Vandenput. “Chauffeurs kunnen niet voorbijsteken en doen dat dan maar langs rechts. Bij sommigen lokt het zelfs agressie uit. Dit lijdt tot gevaarlijke situaties. Nochtans is het logisch dat je wanneer je trager dan 120km/u rijdt of na een inhaalmanoeuvre gewoon opnieuw naar de rechterrijstrook uitwijkt, mét het gebruik van je richtingaanwijzer. Dat is ook de geest van de wegcode.”

Vandenput vroeg bij binnenlandminister Jambon de cijfers op over het aantal beboetingen voor rechts inhalen. In 2016 liepen 3603 chauffeurs tegen de lamp. 2079 chauffers werden beboet voor het storend blijven rijden op de linker- of middenrijstrook. De politie doet die vaststellingen vanuit de wagen, niet per flitscamera.

Tim Vandenput pleit voor een sensibiliseringscampagne, waarbij de wegcode nog eens onder de aandacht van de chauffeurs wordt gebracht. “We moeten ook die wegcode verduidelijken op vlak van inhalen op de snelweg. De bestaande regels dateren uit 1975 en zijn niet altijd even eenduidig voor het drukke snelwegverkeer van vandaag.”

Daarnaast stelt hij voor dat de wegpolitie nog aandachtiger is voor middenvakrijden en rechts inhalen. “De politie moet zowel de oorzaken aanpakken, zoals onder meer het zonder reden in het midden of links blijven rijden, als de gevolgen zoals rechts voorbijsteken. Beiden zijn problematisch. Als het een duidelijk het gevolg is van het ander, moeten beide chauffeurs een pv krijgen.De politie kan die situatie perfect inschatten op de weg.” besluit Vandenput.