25 miljoen extra voor hulpverleningszones in 2021!

De financiering van de hulpverleningszones kampt al jaren met een scheefgroei: de federale dotatie bleef te laag in vergelijking met de bijdragen van het lokale bestuur. Ik wil dat daar verandering in komt. Daarom ondervroeg ik de Minister van Binnenlandse Zaken. De federale regering zal komende legislatuur 𝟰𝟮 𝗺𝗶𝗹𝗷𝗼𝗲𝗻 𝗲𝘅𝘁𝗿𝗮 vrijmaken voor onze lokale brandweerzones! Dit jaar zal hiervan 25 miljoen verdeeld worden. Onze veiligheid garanderen is dé kerntaak van de overheid en ik ben dan ook tevreden dat onze hulpverleningszones meer middelen krijgen!

Sinds de brandweerhervorming bestaan in ons land 35 hulpverleningszones. “Idealiter worden die gefinancierd volgens een 50-50-verdeelsleutel. De kostenverdeling zou eigenlijk gelijk moeten verdeeld zijn tussen een federale dotatie en het lokale bestuur. Maar die federale dotatie stagneert al jaren en komt niet in de buurt van de vooropgestelde 50%. In 2018 bedroeg het federale aandeel slechts 24,61%. Het jaar daarvoor was dat nog 25,02% Dat wijst op een evolutie die de verkeerde richting opgaat.

Daarom ondervroeg ik de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden hierover. Uit haar antwoord kan ik opmaken dat het nu de goede richting uitgaat. Zo komt er deze legislatuur (2020-2024) 42 miljoen euro boven op de bestaande federale dotatie van 145 miljoen euro aan alles zones. Dat is een verhoging van 29 procent, een verhogingen die slechts stelselmatig zullen worden doorgestort. “Zo is er 25 miljoen euro extra in 2021, 10 miljoen in 2022, 2 miljoen in 2023 en 5 miljoen in 2024. De 25 miljoen euro voor 2021 zou worden verdeeld volgens de bestaande verdeelsleutels voor elke hulpverleningszone en zou volgende maand worden uitgekeerd.

Goede stap voorwaarts

“Dit is een goede stap voorwaarts,” meent Vandenput, die zelf burgemeester is in Hoeilaart. “Maar de kloof tussen het federale en het lokale niveau is daarmee nog lang niet gedicht. De lokale besturen verwachten dat de federale overheid haar verantwoordelijkheid neemt.” Minister Verlinden bevestigde tevens dat elke meerkost in de toekomst door de federale overheid zal worden betaald, tot het 50-50-evenwicht bereikt is.

Verdeelsleutel herzien

De bijkomende dotaties worden toebedeeld volgens de huidige verdeelsleutel. Maar ook daar knelt het schoentje volgens mij. Sommige hulpverleningszones krijgen vandaag slechts 16 procent federale dotatie, daar waar andere zones rond de 40 procent zitten. Beter zou zijn om op maat van iedere zone te werken. Ik houd daarom een pleidooi om hulpverleningszones die dringende investeringen moeten maken en waar de nood het hoogst is, het eerst aan de beurt te laten komen. Dat is van groot belang, want de eerste prioriteit van een overheid of lokaal bestuur is het garanderen van de veiligheid van onze burgers.