Maand: december 2019

RTL Debat 15/12

RTL Debat 15/12

Zondag was ik te gast bij RTL TVI en wilde ik 2 zaken duidelijk maken:
1. Géén belastingsverhoging.
2. Als de linkse Waalse partijen hun ogen gaan blijven sluiten voor de realiteit in Vlaanderen, zullen zij medeplichtig zijn voor de splitsing van ons land en dat is het laatste wat ik wil. Get Belgium Done!

Gemeente Hoeilaart – Meerjarenplan 2020-2025

Gemeente Hoeilaart – Meerjarenplan 2020-2025

Op de Gemeenteraad van maandag 16 december heeft het Gemeentebestuur van Hoeilaart (Open VLD en PRO Hoeilaart) het Meerjarenplan voor de volgende legislatuur voorgesteld.

Zes grote thema’s

Het Gemeentebestuur van Hoeilaart zet in op zes grote thema’s: mobiliteit, veiligheid, duurzaamheid, welzijn, gemeenschapsvorming en de versterking van de dienstverlening en de organisatie.

Deze thema’s zijn even belangrijk en zullen de volgende jaren verder ingevuld worden in samenwerking met de gemeentelijke adviesraden en administratie en natuurlijk ook in dialoog met de inwoners.

We investeren in de mensen

De afgelopen jaren werd er veel geïnvesteerd in infrastructuur: Gemeenschapscentrum Felix Sohie, het Gemeenteplein, een nieuwe sport- en jeugdsite Koldam.

Het reeds besliste beleid zetten we verder met de bouw van een nieuw kinderdagverblijf, de volgende fases op de Koldamsite en het zorgen voor een veilige schoolomgeving, fiets- en voetpaden en straten.

We zullen de komende jaren vooral ook verder investeren in mensen. De organisatie van de gemeentediensten wordt verder geprofessionaliseerd en uitgebouwd zodat de dienstverlening – die vandaag al goed is – nog verbeterd zal worden.

Concrete acties

  • Er is een jaarlijks budget van 120.000€ voorzien om de infrastructuur voor zwakke weggebruikers te verbeteren. Dit kan bv. zijn een fietspad of een trage weg beter maken.
  • Er worden “slimme en mobiele camera’s” geplaatst om sluipverkeer en overlast aan te pakken.
  • Naast het duurzaam maken van de gemeentelijke gebouwen zullen we een nieuw Klimaatactieplan opstellen. Een jaarlijks budget van 50.000€ wordt voorzien om nieuwe initiatieven te nemen om aan de doelstellingen te voldoen. De gemeente zal tegen 2030 alle straatverlichting volledig op LED-verlichting zetten.
  • Elk kind in Hoeilaart verdient dezelfde kansen. Daarom wordt het kinderarmoedefonds verhoogd met 10.000€ per jaar, en worden de toepassingsgebieden ervan breder gemaakt. 
  • Verenigingen zullen vertoeven in moderne en grotere infrastructuur zodat ze verder kunnen blijven groeien. Een participatietraject wordt opgestart waarbij burgers ideeën en projecten kunnen indienen die nodig en nuttig kunnen zijn voor de gemeente.

Schuldafbouw

De gemeentelijke belastingen blijven ongewijzigd. Met alle investeringen in mensen en gebouwen zullen we tegen eind 2025 toch de schuldgraad per inwoner verminderen met 50 euro per jaar.

De schuldgraad die momenteel 1637 euro per Hoeilander bedraagt, zal tegen 2025 gezakt zijn tot 1350 euro per inwoner.

De toekomst van de NAVO

De toekomst van de NAVO

President Trump spreekt dreigende taal, Macron noemt de NAVO hersendood, Turkije ontketent oorlogen,… Ik vroeg aan de Eerste Minister waar het met de NAVO naartoe gaat. Voor onze fractie is het duidelijk: de NAVO zorgt voor onze veiligheid en onze deelname daarin is essentieel.
➡ Als stichtend land van de NAVO pleiten wij voor méér investeringen in Defensie zodat wij op termijn aan onze NAVO-norm tegemoet komen.

Hoorzitting Skeyes: Oproep tot een nieuwe vliegwet

Hoorzitting Skeyes: Oproep tot een nieuwe vliegwet

Tijdens de hoorzitting met Johan Decuyper, CEO van Skeyes (Belgocontrol), vroeg ik naar hun standpunt ten aanzien van een nieuwe vliegwet.

De afschaffing van de Leuven-west route is er gekomen door politieke spelletjes waardoor de vliegroute ‘Leuven-rechtdoor’ overbelast is. Piloten moeten eerst tot in de Kempen vliegen, dan een u-turn maken, om daarna half België door te vliegen richting het westen. Dit is onlogisch, inefficiënt en ecologisch niet te verantwoorden.

▶️ Ik pleit voor een nieuwe vliegwet waarin de lasten op een eerlijke manier over de verschillende regio’s verdeeld worden. Enkel op die manier zal de Brabander en de Brusselaar er beter van worden.

Defensie: Dringend meer investeren!

Defensie: Dringend meer investeren!

De volgende regering moet dringend meer investeren in defensie om tegemoet te komen aan onze engagementen bij de NAVO. Dat heeft Open Vld-Kamerlid Tim Vandenput gezegd in De Kamer naar aanleiding van de NAVO-top in Londen.

De NAVO-top in Londen begon deze week gespannen. De Franse president Emmanuel Macron noemde de NAVO ‘hersendood’, ook de Amerikaanse president Donald Trump sprak dreigende taal. De spanningen brachten de discussie over de rol die de NAVO in de toekomst moet spelen op gang.

Vandenput: “Ik ben de grootste voorstander van de NAVO als garantie voor onze gemeenschappelijke veiligheid. Maar een alliantie kan natuurlijk maar functioneren als er cohesie is en iedereen bijdraagt. We moeten met België het goede voorbeeld geven. Daarom moet de komende regering meer investeren in defensie om aan de NAVO-norm tegemoet te komen.”

Vandenput benadrukt daarbij dat het belangrijk is dat we weten waar de NAVO naartoe gaat.

Vandenput: “Ons land is stichtend NAVO-lid en wil een constructieve rol spelen, aangezien ook de NAVO cruciaal is voor de veiligheid van Europa. Tegelijk moeten we blijven werken aan een sterke Europese defensiepijler binnen de NAVO. Meer samenwerking binnen Europa betekent ook dat we de middelen efficiënter kunnen besteden. Minder verspilling of dubbel werk, maar concrete actie op het terrein, voor een sterke NAVO en een sterke Europese Defensie.”